Ланком България е доставчик в проекта за въвеждане в експлоатация на дистанционно обслужвани електромери на ЧЕЗ

image

ЧЕЗ Разпределение осъществява мащабен проект за въвеждане в експлоатация на дистанционно обслужвани електромери с цел подобряване на сигурността и качеството на електрозахранването в редица райони в страната и София. Доставчик в проекта на дистанционно обслужваните електромери е Ланком България, посредством китайските си партньори ZTE и Hexing. До момента са инсталирани около 200 000 такива устройства в районите на Перник, София, Дупница, Петрич и Лом.

Автоматизираните устройства позволяват постоянен мониторинг на мрежата, дистанционно отчитане на изразходваната електроенергия и дават възможност да се наблюдава натоварването и нивото на подаваното напрежение, честотата и продължителността на прекъсванията и други параметри.

Това ще позволи да бъдат повишени качеството и надеждността на електрозахранването на клиентите и ще оптимизира процеса на обслужването им.