ЛАНКОМ БЪЛГАРИЯ ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.077-0721-C01

image

ЛАНКОМ БЪЛГАРИЯ ООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.077-0721-C01, наименование: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 08.02.2021 г. до 08.05.2021 г.


Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.—————————————————————- www.eufunds.bg ————————————————————-

Проект BG16RFOP002-2.077-0721-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.