ИКТ продукти

 • Мрежови камери и рекордери
 • Контрол на достъпа; Дисплеи
 • Контрол на трафика; Известяване
 • Трансмисия
 • Видеоконферентни решения
 • Дронове

Комуникационно оборудване и мрежи

 • Комутатори
 • Маршрутизатори
 • Оптични преубразуватели
 • Мрежови адаптери
 • Безжични устройства
 • Принт сървъри

ИКТ продукти

 • Комутатори
 • Маршрутизатори
 • VCS
 • GPON
 • Електронни потребителски продукти

Комуникационно оборудване и мрежи

 • Решения за безжични мрежи
 • Комутатори
 • Маршрутизатори
 • Системи за видео наблюдение
 • Сензори и устройства за автоматизация

Комуникационно оборудване и мрежи

 • Решения за безжични мрежи
 • Комутатори
 • Маршрутизатори
 • Оптични преобразователи

Принтери и мултифункционални устройства

 • Цветни принтери и МФУ
 • Копирни машини
 • Черно-бели принтери и МФУ
 • Широко форматен печат

Принтери, проектори и скенери

 • Цветни принтери и МФУ
 • Черно-бели принтери и МФУ
 • Прожектори
 • Скенери
 • Широко-форматни принтери

Комуникационно оборудване и мрежи

 • Медни кабелни системи
 • Оптични кабелни системи
 • Комуникационни шкафове
 • Маршрутизатори
 • Комутатори

Непрекъсваеми токозахранващи устройства

 • Off-line, Line-Interactive, On-Line ТЗИ
 • Модулни ТЗИ
 • ТЗИ за центрове за данни
 • Софтуер за управление
 • Аксесоари и принадлежности
 • Защитни филтри

Комуникационно оборудване и мрежи

 • Комутатори
 • Маршрутизатори
 • Оптични преубразуватели
 • Мрежови адаптери
 • Безжични устройства
 • Защитни стени

Непрекъсваеми токозахранващи устройства

 • On-Line, Line-Interactive ТЗИ
 • Модулни ТЗИ
 • Инвертори
 • Възобновяеми източници на енергия
 • Софтуер за управление и аксесоари

Професионално видео наблюдение

 • Мрежови камери
 • Енкодери и декодери
 • NVR
 • Network Storage
 • VMS