В Ланком България работят млади висококвалифицирани, позитивни и отговорни личности, които вярват, че пред тяхното развитие няма граници, а само предизвикателства. Всеки специалист от нашия екип комбинира стремежа да се развива в технологичната сфера с убеждението, че най-важен в работата му е фокусът върху изискванията на клиентите. Повечето наши служители имат дългогодишен опит и натрупана експертиза от десетки специфични проекти за компании с различна големина и в различни икономически браншове. Ланком България се стреми непрекъснато да повишава квалификацията на своите специалисти чрез обучения и осигуряване на оптималните условия за тяхното развитие.